Annan sakkunnighjälp

SLC - Dsc 0858

SLC:s medlemmar har även via SLC:s samarbetsparter möjlighet att till rabatterat pris få sakkunnighjälp i t.ex. anställningsfrågor eller i lantbruks-, fastighets- och miljöfrågor.

Även organisationens förbund och föreningar kan använda sig av den sakkunnighjälp om föreningskunskap som Föreningsresursen erbjuder.

Jordägarnas Värderingscentral Landsbygdens Arbetsgivareförbund Föreningsresursen

Meny