Introduktions­rabatt på Folksams lantbruks­försäkring

www.folksam.fi

Nya jordbrukare erhåller 10 procent introduktionsrabatt på första årets lantbruksförsäkring utöver den normala rabattförmånen som beviljas SLC-medlemmar. Detta gäller vid tecknandet av en ny lantbruksförsäkring i Folksam Skadeförsäkring Ab.

Villkor för att erhålla förmånen är att den nya lantbruksföretagarens uppgifter har publicerats i LF:s spalt Nya jordbrukare och att man är medlem i SLC. Kontakta ditt eget landskapsförbund, som meddelar informationen vidare till SLC och LF. Om du inte redan är medlem i SLC, kan du anmäla intresse på Bli medlem i SLC varefter landskapsförbundet tar kontakt med dig. 

Frågor om samtliga försäkringstjänster besvaras på tel. 010 808 180 eller per e-post: forsakring@folksam.fi.

Meny