​Valtra arbetsoverall för nya jordbrukare

www.valtra.fi


Valtra erbjuder medlemmar i SLC och MTK som inleder sin företagsverksamhet år 2018 en finländsk högklassig sommaroverall. Valtras traktorförsäljare levererar overallen till dem som uppfyller bonusvillkoren.

Villkor för att erhålla förmånen är att generationsväxling görs eller företagsverksamheten inleds år 2018, att man är medlem i SLC och att den nya jordbrukarens eller jordbrukarparets uppgifter har publicerats i Landsbygdens Folks spalt Nya jordbrukare. Kontakta ditt eget landskapsförbund, som meddelar informationen vidare till SLC och LF. Om du inte redan är medlem i SLC, kan du anmäla intresse om medlemskap på Bli medlem i SLC varefter landskapsförbundet tar kontakt med dig.

Meny