​WebWakka-bokföring

www.mtech.fi WebWakka OP-gruppens övriga förmåner

För att utveckla lantbruksföretagens ekonomiförvaltning har Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f., Mtech Digital Solutions Oy, ProAgria Keskusten Liitto ry., Svenska lantbrukssällskapens förbund rf. och OP Gruppen ingått samarbetsavtal om rabatt på följande produkter:

MTK:s och SLC:s medlemmar erbjuds WebWakka-bokföring (i licensen ingår bokföring för 1-5 kunder) till 40 % rabatt på bruksavgiften under de 12 första månaderna. Erbjudandet gäller nya WebWakka-kunder (gäller ej medlemmar i samma familj eller samma lantbruksföretag) och är i kraft till och med 31.12.2018

Kampanjpriser fr.o.m. 1.1.2018 enligt prislistan: (förbehåller sig rätt till prisförändringar), moms 0 %. 
- WebWakka 96  (norm. 160 €)
- WebWakka Pro 140,40 € (norm. 234 €)

WebWakka har en integrerad filöverföringsbaserad bankförbindelse via andelsbankens nättjänst OP Ryhmä Web Services.

Dessutom får WeWakka-kunder 40 % rabatt på bruksavgiften för det första året vid beställningen av dessa program
- WebWisu 60 € (norm. 100 €)
- MobiWisu 37,80 € (norm. 63 €)
- WisuEnnuste 30 € (norm. 50 €)
- Min Gård, mjölkproduktion (Ammu) 139,20 € (norm. 232 €)
- Min Gård, köttproduktion (Pihvi)  139,20 € (norm. 223 €)

Specialerbjudande till övertagare vid generationsväxlare
(gäller köp där köpebrevet är undertecknat 1.1.2018 eller senare)
- WebWakka kostnadsfritt under de 12 första månaderna (förmån 160 €)
- WebWakka Pro kostnadsfritt under de 12 första månaderna (förmån 234 €)

Förmåner på övriga program för övertagare vid generationsväxling:
- WebWisu 6 månader kostnadsfritt (förmån 50 €)
Min Gård, mjölkproduktion (Ammu)  6 månader kostnadsfritt (förmån 116 €)

För mera information om erbjudandet och beställning av programmet, kontakta din egen andelsbank. Mtech levererar programmen till kunderna via de beställningar som kommer via andelsbankerna. Leveransen innehåller användaruppgifter och instruktioner för ibruktagande. Leveransen innehåller inte installation eller användarutbildning. Dessa tjänster kan separat beställas från närmaste ProAgria central eller Mtech

SLC-förmånen gäller SLC-medlemmar som blir nya WebWakka-kunde oberoende av vilken bank kunde använder. Man behöver med andra ord inte vara andelsbankskund trots att beställningen görs via andelsbanken. Vill man använda bankförbindelsen i WebWakka görs bankförbindelseavtalet (WebService) i egen bank.

Banken kontrollerar att beställaren är SLC- eller MTK-medlem.

Mera information:
OP Gruppen
Mtech Oy

Meny