Fortum plastinsamling

SLC - Fortum Balplast Plastic Of Agrculture

SLC och Fortum har ingått samarbetsavtal, där Fortum erbjuder SLC:s medlemmar i Fastlandsfinland hämtningstjänst för lantbruksplast till medlemspris. 

Tjänsten gäller för lantbrukets förpacknings- och skyddsplast, såsom höbalsplast, omslagsplast, silofilmer, odlingsplast, kanistrar och gödselsäckar. I hämtningstjänsten ingår hämtning av plasterna, transporten och hanteringsavgiften samt de nödvändiga dokumenten. Fortum tar dock inte emot fiberdukar i insamlingen. De ska lämnas separat till insamlingen av energiavfall. 

Plasterna kan antingen samlas i en enda hög eller om man vill kan man källsortera dem i två fraktioner: balfilmer och andra plaster. För SLC:s medlemmar på fastlandet är priset för osorterat plastavfall 80 €/ton + moms och priset för sorterat plastavfall 60 €/ton + moms

För medlemsgårdar i skärgårdsområden planeras en koordinerad uppsamling av plast till ett separat rabatterat pris. För Åland utreds även ett separat insamlingsavtal till ett förmånligt pris.

Mer information och beställningsblanketten för jordbrukets plaster på svenska hittar du på  www.fortum.fi/lantbruksplaster

Sorteringsanvisning för lantbruksplast

Så här kan du färdigt sortera plasterna i två högar:

1. Höbalarnas sträckfilmer utan nät.
2. Övriga lantbrukets förpacknings- och skyddsplaster, såsom tomma kanistrar (inte oljiga) och gödselmedelssäckar samt nät från höbalar läggs till exempel i avfallssäckar.

Meny