SLC:s blankettombud hjälper med EU-stödansökan

Behöver du hjälp med EU-stödansökan? Som SLC-medlem kan du kontakta någon av de blankettombud som lokalavdelningarna inom ÖSP och SLC Nyland har utsett. Inom SLC Åboland anlitas utomstående blanketthjälp och kansliet ger närmare kontaktuppgifter om du behöver hjälp. På Åland skall du i stödansökningsfrågor vända dig till Ålands hushållningssällskap.

Ifyllningen av stödansökan och rådgivningen sker mot avgift. SLC har tecknat en gruppansvarsförsäkring för blankettombuden. Självrisken är 300 euro för varje enskilt fall. Övre gränsen för ersättning är för varje enskild skada 25 500 euro. Skador som till beloppet understiger 500 euro ersätts inte. Försäkringen täcker inte skador som beror på att jordbrukaren uppgett felaktiga uppgifter.

​ÖSP:s blankettombud

ÖSP:s kansli, tfn 06 318 9200

Du kan även kontakta ÖSP:s ombudsman Fredrik Grannas, tfn 050 358 0198, för att få ifyllningsråd för stödansökan.

Esse
Greger Forsblom 0500 368 852
Korsholm Folke Krohn
Bjarne Mara
Christer Öist
0500 568 251
050 557 5179
050 518 1057
Karleby, Kronoby Sanna Särs
Guy Norrbygård
Markus Storbacka
040 736 2132
0500 563 683
040 557 7974
Kvevlax Susann Rabb 050 539 8164
Lappfjärd Patrik Björknäs
Bo-Göran Lindh
040 585 4531
0400 560 449
Malax Christian Storm 050 362 4691
Munsala Magnus Berg 040 545 7826
Nykarleby Johan Willman 050 462 6042
Oravais Mikael Hägglund 0500 866 806
Pedersöre Jonas Kackur 050 302 5161
Purmo
Mats Källman 050 511 1354
Pörtom, Yttermark Maarit Boij 0400 367 713
Vörå Ulf Härtull 0500 320 687
Yttermark
Stefan Guldén 050 561 1713
Övermark Jan Granskog
Kennet Franzén
050 520 6237
050 323 1802


Lantmannagillenas blankettombud i Österbotten

Lantmannagille Kontaktperson Telefonnummer
Petalax lmg Kjell Nyström 050 531 7204
Purmo lmg Mats Källman 050 511 1354
Solf lmgChrister Finne0500 108 091


SLC Nylands blankettombud

SLC Nylands kansli, tfn 09 601 588, nsp@slc.fi.
Material från vårens regionala stödinfon finns på www.nylandsbygd.fi.

Lokalavdelning Kontaktperson Telefonnummer E-post
Tenala-Bromarf Marianne Strandberg
Susanne Holmberg
Sinikka Holmström
Johan Holmström

040 5754091
040 7476372
040 5907524
040 5592370  
strandbergmanne(at)hotmail.com
susanne(at)holmberg.fi
siholmst(at)abo.fi
jceh(at)2me.fi
Raseborg Johanna Wasström 040 5858430 johannaw(at)myhome.fi
Esbo Magnus Selenius
0400 702472 magnus.selenius(at)kolumbus.fi
Sibbo Jim Hindsberg 040 5765355 hindsberg.j(at)gmail.com
Borgå Anders Rosengren
Marianne Jaakkola
0400 487743
040 5669943
anders.rosengren(at)pp.inet.fi
manne.jaakkola(at)gmail.com
Pernå Anders Malmberg
Anders Rosengren
0400 927809
0400 487743
anders.malmberg(at)luukku.com
anders.rosengren(at)pp.inet.fi
Liljendal Bodil Lindqvist (försäkrad via NSL) 0400 550553 bodil.lindqvist(at)nsl.fi
Lappträsk Kaj Björkell
Ben Silfvast
019 610260
040 5663312

ben.silfvast(at)gmail.com
Strömfors, Pyttis Erik Brinkas 040 5459786 erik.brinkas(at)pp1.inet.fi


SLC Åbolands blankettombud

SLC Åboland har inga egna blankettombud, utan anlitar utomstående företagare. Kansliet ger kontaktuppgifter om du behöver hjälp, tfn 02 423 720 eller 040 5110 886.

​ÅPF:s blankettombud

På Åland är det Ålands Hushållningssällskap som hjälper till med att fylla i blanketter. Kontakta Kerstin Lundberg tfn 0457 526 7304.

Meny