Stöd för välmående

SLC - Slc Lapptrask Web 8
Semesterstöd


Det är inte bara odlingarna, produktionsdjuren och skogen som behöver god skötsel och välmående. Även bonden och landsbygdsföretagaren behöver ta hand om sig och sin hälsa för att orka i arbetet. Via Semesterstöd kan personer som har ett motiverat behov av semester och rekreation ansöka om semesterstöd. 

Landsbygdens stödpersonnätverk erbjuder stödpersoner och samtalshjälp om du behöver någon att tala med. På LPA:s webbsidor kan du även läsa mer om hjälp vid krissituationer. Under 2017 pågår LPA:s projekt Ta hand om bonden, via vilket jordbrukare som hamnat i svårigheter kan få hjälp. Genom att ansöka om en köptjänstförbindelse från LPA kan jordbrukaren skaffa tjänster inom t.ex. social- och hälsovård, ekonomi eller juridik till ett värde av högst 500 euro. 

SLC och medlemsförbunden ordnar även bl.a. Måbra-dagar, rehabiliteringskurser och utbildning för tidigt ingripande. Aktuell kursinformation hittas i Landsbygdens Folk och under Evenemang. För mera information om SLC:s kurser och utbildningar, ta kontakt med SLC:s informatör 09 5860 460, info@slc.fi eller ditt eget landskapsförbund.

Stödperson Ta hand om bonden Hjälp vid kriser Kurser om välmående

Meny