Unga evenemang

SLC ungdomsutbildning 2018

Är du intresserad att få lära dig mer om lantbruket och producentförbundets verksamhet i samhället? Du har inte deltagit i SLC ungdomsutbildningen tidigare? Då är SLC ungdomsutbildningen något för dig! Deltagande kostar inget för dig men vi på SLC kräver att du förbinder dig att delta i alla etapper (4 st.) som ordnas under år 2018. Anmälningen till Ungdomsutbildningen 2018 är slut. I samband med sista etappen i november ordnas en ungdomsträff i Esbo, Nyland. Mer information senare.

Etapperna 2018:
1: 2-4.2.2018 
2: 6.-7.4.2018 
3. 21-22.9.2018
4:25-27.11.2018

UNGDOMSUTBILDNINGSETAPPERNA är valda enligt SLC:s strategiska delmål Kompetens, Politik, Sociala frågor och Marknad. Fösta och sista etappen ordnas i samband med SLC ungdomsträffar. 
 
Etapp 1 KOMPETENS Åboland (2-4.2.2018 i samband med ungdomsträffen i Åbo)
- Vad är SLC och hur fungerar organisationen?
- Hurdan bransch är lantbruket i nuläget?
- Hur kommunicera gentemot samhället om lantbruk?
Etapp 2 MARKNAD Österbotten (6-7.4.2018)
- Hur fungerar råvarumarknaden för lantbruksprodukter?
- Hur kan organisationer som SLC påverka jordbruksproduktmarknaden?
Etapp 3 SOCIALA FRÅGOR Åland (21-22.9.2018, i samband med skördefesten på Åland)
- Landsbygden och samhället
- Socioekonomiska sidan av lantbruket
Etapp 4 POLITIK Nyland (25.11.2018, i samband med SLC kongressen 26-27.11)
- Vem annan är med och förhandlar om politik när det gäller lantbruket?
- Lantbrukspolitiska beslutsprocesser?
 

ETAPP 2 PROGRAMUTKAST

Övernattning på Scandic Vasa, Rostensgatan 6, Vasa.


 Fredag 6.4
11:15 Tåget i Vasa
11:30 Avfärd med bussen från Scandic hotel
12:30 Lunch på hotel och restaurang Juthbacka
13:15 Besök hos Foxcraft
14:15 avfärd
14:45 Besök hos Sofia Eriksson, Oravais
15:45 Avfärd
16:30 Polar Mills Vasa, Ville Mäki berättar om verksamheten och exporten av råvaror
senast 18:30 åker vi till hotell
19:30 Middag på restaurang Bank: http://bankandpocket.fi/meny/?...

Lördag 7.4- SFV:s möteslokal i adressen Handelsesplanaden 23 B
09:30 Isabella Asplund berättar om sitt företag Köttdisken
10:30 Andelslagen och producenten- Vad är andelslagens betydelse i livsmedelskedjan? Ann-Charlott Kjerp, Andelslaget Maito Suomi
11:30 ÖSP och livsmedelskedjan i österbotten
12:00 Lunch på Fondis http://www.fondis.fi/Framsida
13:00 Hur fungerar livsmedelsråvarumarknaden och vad är SLC:s roll, Rikard Korkman
14:30 Kaffe+ avslutning av etapp 2
Möjlighet att besöka Österbotten stormässa Tryck här för mer info om Stormässan . Bussar trafikerar mellan stadshuset och Bottniahallen
17:00 Stormässan stänger

Jag vill ordna ett evenemang

Om du och/ eller andra unga i din avdelning/ ditt förbund vill ordna ett evenemang eller har idéer om hurdana evenemang du skulle vilja delta i så kan du vara i kontakt med ungdomsutskottets representant från ditt område eller SLC:s ungdomsombud. Ifall du önskar få in ett evenemang i SLC:s händelsekalender så kan du kontakta ditt förbund eller SLC:s ungdomsombud.

Meny