Ungdoms­utskotten

Ungdomsutskotten som styr ungdomsverksamheten i centralförbundet och förbunden verkar på tre olika nivåer: lokalt/ lokalavdelningar, regionala utskott och centralförbundets ungdomsutskott.

På den lokala nivån finns ungdomsklubbarna och unga kontaktpersonerna inom lokalavdelningarna. Förbundens regionala ungdomsutskott består av representanter från den lokala nivån. De regionala utskotten ordnar ungdomsverksamheten i var sitt förbund.

SLC:s ungdomsutskott består av representanter från samtliga förbunden. Ungdomsutskottet sammanträder 4 gånger om året eller vid behov då ordförande sammankallar utskottet.

Till SLC ungdomsutskottets uppgifter hör:

  • Följa med aktuella ärenden gällande unga (< 40 år) medlemmar och arbeta för de unga medlemmarnas väl
  • Främja medlemsutvecklingen
  • Ta initiativ i frågor som gäller unga i lantbruket och fungera som centralstyrelsens beredande organ
  • Organisera ändamålsenlig verksamhet inom de ekonomiska ramar som centralstyrelsen fastställer på förslag av ungdomsutskottet
  • Samarbeta med MTK Maaseutunuoret för att främja unga Finländska lantbruksproducenternas verksamhet
  • Skapa och upprätthålla samarbete med andra producentförbund i både Norden och EU
  • Främja samarbete mellan utbildningarna inom lantbruksbranschen i Svenskfinland

SLC:s ungdomsutskott

SLC ungdomsutskottet 2018

Kim Ekström SLC Åboland (ordf.)

Joel Rappe SLC Nyland

Elina Lindroos ÅPF

Christoffer Ingo ÖSP

Linda Kvist ÖSP

ÖSP ungdomsutskottet

Ordf. Sören Stenroos (Malax),  Fredrik Fors (Pedersöre), Linda Kvist (Karleby),  Daniel Klockars (Solf),  Kim Åbonde (Närpes östra),  Simon Ålgars (Lappfjärd), Mari Lönnqvist (Lappfjärd), Patrik Lindblad (Pörtom), Christoffer Ingo (Korsholms södra), Sofia Eriksson (Oravais), Anders Enlund (Esse) och Fredrik Grannas är sekreterare.

SLC Nyland ungdomsutskottet

Joel Rappe (ordf.), Tenala-Bromarf;  Leo Klinge, Sjundeå, Linda Fröberg, Kyrkslätt; Annika Nystén, Borgå; Marcus Wickholm, Raseborg, Rasmus Sahl, Helsinge och Kristoffer Nilsson, Liljendal.

ÅPF ungdomsutskottet

Ordf. Johan Holmqvist (Hammarland), Liz Mattson (Finström), Kristoffer Lundberg (Saltvik), Fredrik Söderlund (Jomala), Christian Påvals (Finström), Jon Eriksson (Hammarland), Anton Alm (Lumparland). Elina Lindroos är sekreterare.

SLC Åboland ungdomsutskottet

Ordf. Kim Ekström

Meny